xenophobias

(noun)

noun

1. plural of xenophobia

- Embracing the alien, seems an advance on previous xenophobias.