gadzookery

(noun)

noun

1. The use of archaism, tushery.