zooxanthellae

(noun)

noun

1. plural form of zooxanthella