zootomy

(noun)

noun

1. (zoology) The dissection or anatomy of animals.