spaghettini

(noun)

noun

1. thin spaghetti

Definition categories: food, pasta