sillibub

(noun)

noun

1. Obsolete form of syllabub.