sacerdotalist

(noun)

noun

1. One who practices sacerdotalism.