osmunda

(noun)

noun

1. (botany) royal fern, osmund (of genus Osmunda)