nonbelief

(noun)

noun

1. (religion) Failure to believe; lack of religion