babesiosis

(noun)

noun

1. (pathology) A malaria-like parasitic disease caused by Babesia, a genus of protozoa.