adzuki

(noun)

noun

1. Either the plant or the seed of the azuki bean